İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Isı Biliminin İlk STK’sı, ilk Yayını

Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu

Türkiye çapında ısı bilimine ilişkin araştırmaları ve uygulamaları geliştirmek amacıyla Isı Bilimi ve Tekniği Derneği’ni kurmak fikri 1974 sonbaharında Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen ‘Termodinamik Eğitimi’ çalıştayı sırasında gündeme gelmiştir. Çoğunluğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi olan küçük bir grup, dernek tüzüğünün ana hatlarını belirleyerek 1976 yılı başında “Isı Bilimi ve Tekniği Derneği”ni ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde kurmuştur.

TIBTD’ne 1994 yılında 795 üye no ile kayıt oldum. 26.11.2004 tarihinde, dönemin başkanı Prof. Dr. Zühtü Uysal’ın önerisi ile Yönetim Kuruluna girdim. 2004 yılından 2018 yılına kadar 14 sene derneğin yönetim kurulunda aktif olarak yer aldım. 05.12.2006 Tarihinden başkan olana kadar muhasip üye olarak 12 yıl hizmet ettim. 2018 yılında TIBTD’nin dokuzuncu başkanı olarak seçildim. Dernek başkanı olarak ilk faaliyetim, üye iletişimlerinin kurularak aktif üyelerin tespit edilmesi olmuştur ve bu süreç halen devam etmektedir. Üye bilgileri güncellenerek DERBİS sistemine girilmektedir. Türkiye, ısı bilimi ve tekniği alanında dünya çapında söz sahibi akademisyen ve mühendislere sahiptir. Örnek verilecek olursa, şu anda akademisyen olarak aklıma gelenler; Sadık Kakaç, Yaman Yener, Yunus Çengel, Vedat Arpacı, Necati Özışık, vd. Isı bilimi ve tekniğinin kapsam alanı, İklimlendirme sektörünü içermektedir. İklimlendirme sektörü, sivil toplum örgütleri açısından yapılanmasını tamamlamıştır. Sektörel derneklere örnek verecek olursak; TTMD, DOSİDER, İZODER, BACADER, İSKİD, İSEDA, ESSİAD, GÜNDER, KBSB, SOSİAD, MTMD, vd. sayılabilir. İklimlendirme sektörünün ticaret hacmi 2017 yılı itibariyle 9.2 Milyar USD’dır. İhracat miktarı 3,9 Milyar iken İthalat ise 5,3 Milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İklimlendirme ticaret hacminin Türkiye ticaret hacmindeki payı %2,3 mertebesindedir. İklimlendirme sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 25 Milyar USD olduğu düşünüldüğünde sektörün gelişme potansiyeli hakkında fikir sahibi olunabilir.
Türkiye’de, ısı bilimi ile ilgili üniversitelerde verilmekte olan dersler, genel olarak düşünüldüğünde, yeterli olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, bilimde yaşanan gelişmelerin ders kitaplarına ve öğretim elemanlarının ders notlarına yansımasının yavaş olduğu kanaatindeyim. Teorik eğitim iyi olmakla birlikte, laboratuvar ve deneysel ekipmanların eksikliği nedeniyle, öğrenciye uygulama hakkında yeterli bilgi verilemediğini düşünmekteyim.
Dernek başkanı olarak başarmayı hedeflediğim dört temel hedefim var. Bunlardan ilki, Türkiye’de ısı bilimi ve tekniği konusunda çalışan tüm akademisyenleri, mühendisleri ve ilgi duyan araştırmacıları TIBTD’ne üye yapmaktır. İkinci hedefim, science citation index expanded tarafından taranan Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisinin impact faktörünü artıracak faaliyetler yapmaktır. Üçüncü hedefim, İki senede bir düzenlenen Isı Bilimi ve Tekniği Kongresini, ulusal ve uluslararası alanda daha bilinir ve saygın bir etkinlik haline getirmektir. Dördüncü hedefim, Türkiye’deki ve yurtdışındaki ısı bilimi ve tekniği konusunda faaliyet gösteren organizasyonlarla bilimin gelişmesine hizmet edecek ortak faaliyetler düzenlemektir. Birinci ve üçüncü hedefe yönelik projeler başlatılmış durumdadır. Diğer hedeflere ulaşmak için zamanı geldiğinde projeler başlatmayı planlıyorum.
TIBTD, benim nezdimde, Türkiye’deki akademisyenlerin bir buluşma noktası ve ortak paydasıdır. Alanında ün yapmış birçok bilim insanına derneğimiz vasıyasıyla ulaşmak mümkündür. Kongrelerimiz, eğitimin ve bilimin geliştirilmesine yönelik çözümlerin üretildiği, eşine az rastlanan sıcak bir atmosfer içinde geçmektedir. Akademik camiayı bir araya getiren bu ve benzeri oluşumlara ülkemizin ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla, ısı bilimi ile ilgilenen her vatandaşımızın bu derneğe sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum.
Genç bilim insanlarının, uluslararası gelişmeleri yakından takip etmelerini, yurtiçi ve yurtdışında alanları ile ilgili düzenlenen kongrelere düzenli olarak katılmalarını, ümitlerini yitirmemelerini ve eleştiriye açık olmalarını tavsiye ederim.
Dernek, kuruluşundan bu yana 8 başkanlık dönemi geçirmiştir. Başkanlık dönemleri sıralanacak olursa; Yalçın Gögüş (1976-1979), Sadık Kakaç (1979-1980), Orhan Yeşin (1980-1981), Nuri Saryal (1981-1993), Yalçın Göğüş (1993-1994), Ercan Ataer (1994-2000), Bekir Zühtü Uysal (2000-2006), Haşmet Türkoğlu (2006-2018). Mevcut yayınları incelemem sonucunda, derneğin başlangıç yıllarında daha aktif olduğu ve sanayi ile daha içiçe olduğunun farkına vardım. İlerleyen yıllarda, dergi açısından gelişimin çok daha hızlı ve olumlu yönde olduğu anlaşılmaktadır. Derneğin ilk kurulduğu yıllardaki yayınlar incelendiğinde, makale sayısının 3 veya 4 ile sınırlı olduğu bunun yanında sektörel firmalardan haberler, dernek haberleri, dünya çapındaki ısı bilimi ve tekniği ile ilgili gelişmeler, kongreler ve benzeri etkinliklerin duyurulduğu gözlenmektedir. Ayrıca, derginin iç kısımlarında oldukça fazla reklam alındığı göze çarpmaktadır. Derginin bu yapısının Bekir Zühtü Uysal’ın başkanlığını yaptığı döneme kadar sürdüğü, Zühtü Uysal’ın gayretleri ve yönlendirmesi ile derginin daha bilimsel bir yapıya büründüğü, dergi içerisine hiç bir reklam alınmadığı gözlenmektedir. Bu gayretler neticesinde Haşmet Türkoğlu döneminde dergi Science Citation Index Expended tarafından taranmaya başlamıştır. Dernek yönetimi 1976 yılından 1993 yılına kadar ODTÜ bünyesinde gerçekleştirilmiş, Ercan Ataer’in başkanlığı ile birlikte 1994 yılından sonra Gazi Üniversitesi’ne geçmiştir. Derneğin kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde, Dernek Yönetim Kurullarında yer alan kişilerin profilleri incelendiğinde, Nuri Saryal döneminde sanayiden kişilerin de yönetim kurullarına katıldığı gözlenmektedir. Örneğin ünlü isimlerden bazıları, Celal Okutan, Üzeyir Garih ve birkaç diğer isim. Bu belirtilen isimlerin haricinde, tüm yönetim kurulları akademisyenlerden oluşmuştur. Başkan teması olarak seçmiş olduğum “sınırları aş ufkunu genişlet” ifadesi rastgele seçilmemiştir. Bu ifade, kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve ortak çalışmaların desteklenmesini kapsamaktadır. Bu ifadede geçen “kurumlar” ile, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki dernek, federasyon vb. yapılanmalar kastedilmiştir. Başkan olarak, ısı bilimine katkı koymak amacıyla, ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleştirilmesini dernek misyonuna dahil etmek niyetindeyim.. Bu amaca yönelik olarak, benzer yapılanmalar ile iletişime geçilmesi ve ortak akıl ile hareket edimesi planlanmaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir